Powrót do strony głównej

Działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej. Numer wniosku: WND-POIG.08.01.00-14-235/12.

Projekt: "Stworzenie mobilnej e-usługi Mobilny Menedżer Mikropłatności".

Projekt polega na wprowadzeniu na rynek polski i brytyjski mobilnej e-usługi związanej
z płatnościami mobilnymi NFC / BT  i internetowymi, umożliwiającej dokonywanie bezprowizyjnych:

  • Płatności mobilnych poprzez chip NFC (Near Field Communication) oraz Bluetooth,
  • Płatności internetowych on-line,
  • Płatności z wykorzystaniem technologii geolokalizacyjnych,
  • Natychmiastowych przelewów pomiędzy użytkownikami - C2C.

System dostarczy osobom indywidualnym i klientom biznesowym narzędzia podnoszące efektywność pozagotówkowych kanałów płatności, zabezpieczonych w sposób umożliwiający należytą ochronę środków pieniężnych / transakcji płatniczych.

System stanowi innowację na skalę światową.

Projekt realizowany jest w okresie: 01.07.2013 - 30.06.2015

Bliższych informacji na temat projektu udziela:

Tomasz Piłat
22 576 82 00
tp@evopa.pl


Zapytania ofertowe.

Aktualnie brak zapytań.    


 

Działanie 6.1 Paszport do eksportu. Numer wniosku: WND-POIG.06.01.00-14-153/12.
Projekt: "Wdrożenie planu rozwoju eksportu przez firmę EVOPA Sp. z o.o."

Firma EVOPA Sp. z o.o. realizuje projekt pn. "Wdrożenie planu rozwoju eksportu" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Oś priorytetowa 6: Polska gospodarka na rynku międzynarodowym, Działanie 6.1. Paszport do eksportu, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


Projekt zakłada wdrożenie przedsięwzięć w zakresie opracowania strategii wprowadzenia nowych produktów na rynki docelowe, uzyskanie niezbędnych dokumentów uprawniających do wprowadzenia produktów lub usług, określenie, wyselekcjonowanie i sprawdzenie wiarygodności potencjalnych partnerów handlowych, spotkania z potencjalnymi partnerami biznesowymi i  działania promocyjne i informacyjne. Celem projektu jest wdrożenie planu rozwoju eksportu poprzez wzmocnienie działalności eksportowej poprzez aktywne wejście na nowe rynki eksportowe w szczególności na rynek niemiecki i brytyjski, umożliwiając wyeksportowanie usług IT poza granicami kraju oraz zwiększenie międzynarodowej konkurencyjności. Niniejszy projekt ukierunkowany jest na zwiększenie udziału eksportu w całkowitej sprzedaży firmy oraz zintensyfikowanie powiązań z zagranicznymi partnerami i zwiększenie rozpoznawalności marki na rynkach zagranicznych.

Firma oferuje usługi informatyczne obejmujące programowanie, tworzenie systemów webowych, integrację systemów czy tworzenie systemów zabezpieczających oraz w zakresie systemów płatniczych w tym mobilnych / webowych na indywidualne zlecenia klientów firmowych/korporacyjnych.


Projekt realizowany jest w okresie: 2013-07-01 - 2015-06-30


Bliższych informacji na temat projektu udziela:

Tomasz Piłat
22 576 82 00
tp@evopa.pl


Zapytania ofertowe.

Aktualnie brak zapytań.